Co o jest łysienie telogenowe?

Łysienie telogenowe: rozlane wypadanie włosów prowadzące do zmniejszenia ich gęstości ale nie prowadzące do całkowitej ich utraty.

W łysieniu telogenowym największe nasilenie wypadania włosów następuje po upływie 3 mieś. od zadziałania czynnika wywołującego (leki, stres, niedobór pokarmowy) oraz ustąpienie objawów w wyniku jego eliminacji. Rzadko trwałe wyłysienie.

hastagi na stronie:

#łysienie telogenowe

Authors
Top