Łysienie telogenowe i anagenowe

Łysienie telogenowe: największe nasilenie wypadania włosów po upływie 3 miesiąca od zadziałania czynnika wywołującego (takim czynnikiem wywołującym może być zazywanie niektórych leków, stres, niedobór pokarmowy) oraz ustąpienie objawów w wyniku jego eliminacji. Taki todzaj łysienia jest rzadko trwały.

Łysienie anagenowe: wypadanie następuje po kilku dniach lub tygodniach od zadziałania czynnika wywołującego, z ustąpieniem objawów po ustaniu jego działania; rzadko trwałe wyłysienie.

hastagi na stronie:

#włosy anagenowe

Authors
Top